Mativa Metodu

Mativa Koçluk, çalışma prensiplerini, her öğrencinin özgün durumunu dikkate alarak uygular. Bunun için de çalışma planını öğrenciyle birlikte oluşturur, süreç boyunca hem öğrenciye hem de ebeveynlere geri bildirim verir. Öğrencinin zaman içindeki gelişimi, değişen ihtiyaçları ve motivasyonu takip edilir.

  • Öncelikle öğrenci ve ebeveynlerle detaylı görüşmeler yapılır. Koçluk bakış açısıyla yapılan bu görüşmelerde öğrenci ve ebeveynlerinin ihtiyaçları belirlenir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Mativa Koçluk’un sunabileceği hizmet ve uzmanlıklar belirlenir. Matematik öğrenimi ve koçluk aynı anda alınabileceği gibi süreç içerisinde de planlanabilmektedir.
  • Matematik öğrenimine başlamadan önce öğrencinin matematik bilgi seviyesi ve konu hakimiyetine yönelik mevcut durum belirleme çalışması yapılır.
  • Öğrencinin çoklu zeka boyutuna göre baskın zeka türü belirlenir ve buna uygun öğrenim ve çalışma planı hazırlanır.
  • Eksik konu ve bilgilerin tamamlanması için konu anlatımı yapılır, konunun günlük hayatta bir karşılığı var ise öğrencinin konuya ilgi ve merakını arttırmak için bununla ilgili paylaşımlar yapılır. Günlük hayata karşılık gelen bir yapısı olmasa dahi konunun tanıtımı ile derse başlanır.
  • Matematik öğreniminde tekrar etmek oldukça önemlidir, çalışma planı ve verilen ödevler mutlaka, konuların iyi anlaşıldığından emin olmak adına tekrar ve pekiştirme yöntemleri içerir. Geçmiş konuların hatırlanması ve tam kavranması ilerleme için önemli ve gerekli olduğundan ara ara geçmişe yönelik sınavlar yapılır.
  • Örnek soru çözümü belirli bir yöntem veya çözüm yolunu ezberletmek amacı taşımaz. Tam tersine örnek soru çözümü sırasında da öğrencinin soruyla ilgili akıl yürütmesini teşvik etmek için yol gösterici olunur, sonuca giden sürece dahil edilir. Böylelikle öğrencinin hem benzer hem de farklı soru çözme ve öğrenme becerisi geliştirilir, matematiğe karşı olumlu tutum ve öz güven kazandırılır.
  • Okullarda gerek müfredatın geniş olması gerek öğrencinin diğer sorumlulukları disiplinli ve düzenli ders çalışma alışkanlığı kazanmalarını zorlaştırmaktadır. Öğrencinin, çalışma planına bağlı ve motive bir şekilde ders çalışıp çalışmadığı sürekli takip edilir. Öğrenciyi geride bırakan durumlar varsa öğrenci ve ebeveynlerle bunların anlaşılması ve aşılması üzerine koçluk görüşmeleri yapılır.
  • Öğrencinin hem başarısını hem de zihinsel, duygusal dengesini destekleyecek şekilde yoga, nefes tekniklerinden de yararlanılır. Sağlıklı beslenme, uyku düzeni gibi konularda da öğrenci ve ebeveynlerine bilgilendirme ve yönlendirme yapılır.

Mativa Koçluk’un sunduğu matematik öğrenimi ile ilgili yaklaşım ve yöntemlerden ilkokuldan lise seviyesine kadar geniş bir yelpazedeki öğrenciler yararlanabilmektedir. Mativa Koçluk, mevcut eğitim ve sınav sistemlerine yönelik ebeveyn ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılarken vizyonuna bağlı kalmaya devam etmektedir. Matematik öğrenimine yönelik çağdaş ve farklı anlayışların benimsenmesi ve yaygınlaşması için heyecanla adımlar atmakta ve kendini geliştirmektedir.