Matematik Öğretmenliği

Okul ve sınav sisteminde belirleyici ve önemli bir yere sahip olan matematik dersine karşı geliştirilen tutum ve inançlar öğrencilerin bu dersteki ve sınavlardaki başarı seviyelerini doğrudan etkilemektedir. Mativa Koçluk’un vizyonu, kalıcı bir öğrenme ve uzun vadeli başarı için matematiğe karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmenin yöntemleri üzerine kuruludur. Bu nedenle öğretim sürecinde, konu anlatımı, eksikleri tamamlama, soru çözme pratikleri kadar öğrencinin matematik başarısının önündeki düşünsel engelleri de keşfetmeye yönelik çalışmalar yapılır. Bu yaklaşımla öncelikle öğrenciye matematik öğrenmeyi öğretmek hedeflenmektedir.

Matematik öğretimindeki bilgi ve tecrübenin koçluk rolü ile harmanlandığı bu yöntem, Mativa Koçluk’un en önemli farklarından biridir.