Matematik Eğitimi

Matematik Öğretmenliği

“Matematik öğretiminin amacı; kişiye günlük hayatın gerektirdiği matematik bilgi ve becerileri kazandırmak, ona problem çözmeyi  öğretmek ve olayları problem çözme yaklaşımı içinde ele alan bir düşünme biçimi kazandırmaktır.”  Prof. Dr. Murat  Altun.

 

Matematik diğer derslerden farklı bir yapıya sahiptir. Kapsamı bir önceki konuların üzerine ilaveler yapılarak genişler. Bu nedenle temelin sağlam olması ve iyi bir şekilde anlaşılması gerekli ve önemlidir. Mativa Koçluk, konuların, ögrenci tarafından en iyi şekilde anlaşıldığından emin olarak ilerler. Amaç sadece test, sınav ve okul başarısını yükseltmek değil, matematiği öğrenme kapasite ve becerisini arttırmaktır. ‘Matematik ögretmek sanattır’ yaklaşımı ile süreç, öğrencinin öğretmenin varlığına en az ihtiyaç duyacağı şekilde matematiği öğrenme ve kavramasını desteklemek üzerine planlanır. Böylelikle öğrencinin matematiğe olan ilgi ve becerisi az dahi olsa matematiği anlama ve başarması için öz güveni yükseltilir.

 

Matematikle ilgili

  • Tamamlanabilecek eksikler
  • Öğrenmenin ve başarının önündeki engeller
  • Neyin nasıl öğrenilebileceğine dair yöntemler
  • Başarma potansiyeli
  • Öğrenciye en uygun çalışma planı keşfedilir.