Koçluk

Koçluk

Mutlu ve dengeli bir yaşamın başarıyı olumlu yönde etkilediğinin farkında olan Mativa Koçluk, okul dışı alanlarda da ebeveyn ve öğrencilere destek olmaktadır. Öğrencinin ebeveynlerle iletişim ve ilişkisi, hayatının diğer alanlarındaki gündemi, paylaşmak istedikleri de profesyonel koçluk görüşmelerinde ele alınır. Bu görüşmelerde öncelikle, öğrenciyi anlamak, ona anlaşıldığını hissettirmek ve kendisini de daha net, sağlıklı bir şekilde anlamasını sağlamak hedeflenmektedir.

Öğrenciyle ilgili

  • Ne istediği ve Hedefleri
  • Neye ihtiyaç duyduğu
  • Güçlü yönleri ve kendini geliştirebileceği alanlar
  • Ders çalışırken nasıl motive olduğu keşfedilir.